yogaworkshop chakra’s 10 juni 2010

 

 

  Ileiding

Uit India komt yoga. Wij kennen hier in het westen met name de hatha-yoga. De yoga die het lichaam als ingang neemt. Het gaat om het balans zoeken tussen lichaam en geest. Yoga is afgeleid van de wortel Yuj in het Sanskriet dat betekent verbinding: van de ziel van de goddelijke werkelijkheid bereikt door discipline. In de yogasoetraxe2x80x99s van Pantanjali uit de 3e eeuw voor Christus staat de volgende definitie van yoga: xe2x80x98Yogas citta vrtti nirodhahxe2x80x99. Yoga is het bedwingen van de intentionele processen van de wil. Andere vertalingen geven aan dat yoga het stopzetten van de wervelingen van de geest is. Zodat er uiteindelijk een kalmte overblijft die men sattva of buddhi noemt.

Uit India komt ook de filosofie over de chakraxe2x80x99s. Dat zijn energiepunten in het lichaam, zeven krachtplaatsen in het lichaam. Het is een andere manier van kijken naar het lichaam dan wij zijn gewend in het westen. Een andere manier die ook veel coachvragen kan verklaren en ook een manier om vanuit het lichaam te werken om een exces of deficixc3xabntie in een chakra aan te pakken. Exc3xa9n manier om dat te doen is door het doen van bepaalde yoga-oefeningen en/of meditaties. Er zijn echter meer manieren.

Hieronder geef ik een korte uitleg over hoe de oosterse filosofie het lichaam ziet en wat chakraxe2x80x99s zijn. Er wordt daarna een uitleg gegeven over elk chakra.

Wil je meer weten over het onderwerp? xe2x80x98Werken met de chakraxe2x80x99sxe2x80x99 van Harish Johari en xe2x80x98Het gebruik van energiecentra te versterking van lichaam en geestxe2x80x99 van Klaasbernd Vollmar geven een mooi overzicht van wat chakraxe2x80x99s zijn. xe2x80x98Yoga & Chakraxe2x80x99sxe2x80x99 van Klaas-Jan van Velzen maakt een mooie link met de yoga. In het xe2x80x98handboek chakrapsychologiexe2x80x99 van Anodea Judith wordt het oosterse chakrasysteem verklaard vanuit de westerse psychologie.

Lichaam

Globaal kunnen in het menselijke energieveld drie lichamen worden onderscheiden.

Het grofstoffelijke lichaam

Dit is het voedsellichaam dat door de voeding in stand wordt gehouden. Dit is het meest grove lichaam en komt ruwweg overeen met het fysieke lichaam.

Het fijnstoffelijke lichaam

Dit is het pranalichaam. Het is een subtieler lichaam, ook wel etherisch lichaam of energielichaam genoemd. Prana is te vertalen met vitale energie, universele energie, levenskracht. Prana betekent letterlijk xe2x80x98dat wat stroomtxe2x80x99. Het fijnstoffelijke lichaam is de drager van de levenskracht (prana) die het grofstoffelijke lichaam reguleert. Het bewustzijn heeft in het pranalichaam een regelende en regulerende functie. De geestelijke ontwikkeling weerspiegelt zich in het pranalichaam en via het pranalichaam in het voedsellichaam. Het pranalichaam is de overgang van het geestelijke naar het stoffelijke. Alle ervaringen, die de waarneming en het bewustzijn kleuren, zijn als patronen van energie opgeslagen in het pranalichaam. De chakraxe2x80x99s zijn daarin brandpunten van pranische energie waarin bewustzijnspatronen verankerd zijn.

Het causale lichaam

Het causale lichaam is het meest fundamentele en het meest subtiele lichaam. Dit lichaam is als zuiver bewustzijn de oorzaak van ons verschijnen.

Nadixe2x80x99s

Nadixe2x80x99s zijn energiekanalen in het lichaam. Er zijn in totaal 72.000 nadixe2x80x99s. Door de nadixe2x80x99s stroomt prana.Het is een netwerk van fijnmazige energie die begint in de navelchakra en zich verspreidt over het gehele lichaam.

De drie belangrijkste nadixe2x80x99s zijn de sushumna, ida en pingala.

Sushumna

De sushumna is centraal gelegen en loopt langs de ruggengraat. De sushumna ontspringt in de muladhara-chakra, loopt langs de romp omhoog en doordringt het verhemelte aan de onderzijde van de schedel en komt uit in de zenuwknoop van duizend nadixe2x80x99s boven in de schedel, die ook de duizendbladige lotus wordt genoemd. Deze nadi splitst zich in twee vertakkingen: xc3xa9xc3xa9n aan de voorzijde en xc3xa9xc3xa9n aan de achterzijde, te weten de ida en pingala. Ida en Pingala kruisen elkaar steeds in de chakraxe2x80x99s en draaien zo in een spiraal om de Sushumna, de hoofdnadi, die fysiek overeenkomt met het ruggenmerg en midden door de wervelkolom.

Ida

In de ruimte links buiten de ruggengraat ligt de ida. Ida is de drager van de lunaire stromen. Ida is vrouwelijk van aard, opslagplaats van de levengevende, moederlijke energie. Ida is voedend en reinigend. De linkerkant is magnetisch, vrouwelijk, visueel en emotioneel van aard.

Ida stelt de negatief geladen energiestroom voor, die correspondeert met de maanenergie en het vrouwelijke. Deze stroom begint onder aan de wervelkolom en eindigt in het linkerneusgat.

Pingala

Pingala is het rechterkanaal en drager van de solaire stromen. Hij is mannelijk van aard, een opslag van destructieve energie. De rechterkant is elektrisch, mannelijk, verbaal en rationeel van aard. Het maakt het fysieke lichaam dynamischer en efficixc3xabnter, en geeft meer vitaliteit en mannelijk kracht.

Pingal is de positief geladen energiestroom die correspondeert met de zonne-energie en het mannelijke; hij begint onder aan de wervelkolom en eindigt in het rechterneusgat.

Kundalini

De kosmische levensenergie wordt voorgesteld als een opgerolde slang, die onder aan de wervelkolom ligt te slapen xe2x80″ de Kundalini of Kundalini-shakti. Door het beoefenen van yoga wordt de kracht van de slang opgewekt en via de afzonderlijke chakraxe2x80x99s naar boven geleid. Stroomt de energie ongehinderd door de nadixe2x80x99s, dan kan de kracht van de slang optimaal xe2x80x98opstijgenxe2x80x99. Dit zorgt voor een goede gezondheid, maar ook de mogelijkheid om verbinding te kunnen maken met het kosmische bewustzijn (Shiva).

Door het opstijgen van de kundalini door de sushumna wordt elk chakra tot ontwaken gebracht, wat leidt tot de ervaring van nieuwe en hogere toestanden van bewustzijn die als verheven boven de normale waaktoestand worden beschouwd.

Chakra

Chakra is een Sanskrietwoord dat xe2x80x98cirkelxe2x80x99 en xe2x80x98bewegingxe2x80x99 betekent. Omdat alles in het lichaam cirkelvormig en voortdurend in beweging is, worden de centra van de bewegingen chakraxe2x80x99s genoemd. Dit zijn de kruispunten van de nadixe2x80x99s. Het zijn plaatsen in het lichaam waar duidelijk energiexc3xabn kunnen worden waargenomen en waarlangs impulsen uit de buitenwereld worden opgenomen en verwerkt. Zij vormen krachtplaatsen in het lichaam waar energie wordt opgenomen en afgegeven. Het is een draaikolkachtig veld van energie, waar de energie (prana) wordt getransformeerd in meer specifieke energiexc3xabn die ieder een bijdrage leveren aan het fysieke, psychische en spirituele functioneren.

De chakraxe2x80x99s bevinden zich in het fijnstoffelijke lichaam van de mens. Op het fysieke vlak corresponderen de chakraxe2x80x99s met zenuwknopen waar de activiteit van de zenuwen sterk geconcentreerd is, en met de endocriene klieren.

Er zijn zeven hoofdchakraxe2x80x99s, opgestapeld in een energiekolom die zich van de onderrug tot de kruin uitstrekt. Er bevinden zich ook kleinere chakraxe2x80x99s in de handen, voeten, vingertoppen en schouders. Letterlijk elke werveling van activiteit zou een chakra kunnen worden genoemd. Er zijn echter zeven grote chakraxe2x80x99s die de belangrijkste bestanddelen van ons bewustzijn vormen. Het gaat om de volgende chakraxe2x80x99s: Muladhara-chakra (1), Svadhisthana-chakra (2), Manipura-chakra (3), Anahata-chakra (4), Vishuddha-chakra (5), Ajna-chakra (6) en de Sahasrara-chakra (7).

De levenskracht van de onderste chakraxe2x80x99s (1 en 2) hangt samen met de natuur: weten wat goed is voor je gezondheid en zorgen voor nakomelingen. De energie van de middelste chakraxe2x80x99s (3-5) hangt samen met alle aspecten van menselijkheid: succes hebben en falen, je goede hart tonen en verdriet ondervinden. De energie van de hogere chakraxe2x80x99s (6,7) geeft spiritueel gevoel en het verlangen dit verder te ontwikkelen.

Elk chakra weerspiegelt een fundamenteel, onvervreemdbaar recht. Het verlies van een recht blokkeert het chakra. Het weer opeisen van dit recht is een noodzakelijk onderdeel van het helen van het chakra.

1. Muladhara

De onderste chakra heet ook wel wortelchakra. Mula betekent in het Sanskriet de wortel en adhara levensbelangrijk orgaan. De wortelchakra ligt in het stuit- en kruisbeen, dus onder aan de wervelkolom. De Muladhara-chakra is de basis en de wortel van het energiesysteem van de chakraxe2x80x99s.

In xe2x80x98t kort

Element: aarde
Zintuig: reuk
Kleur: rood
Mantra: Lam
Lichaamsdelen: neus, voeten en benen, wervelkolom, nagels, tanden, botten, darmen
Lessen: aarding, activiteit, lichaamsbewustzijn

Karakterisering

Deze chakra houdt verband met het fundamenteelste van alle instincten: zelfbehoud. Het is deze aarde-chakra dat ons met beide benen op de grond houdt. Dit energiecentrum xe2x80x98aardtxe2x80x99 ons. Het verbindt ons met de natuur en de aardbodem. De wortelchakra heeft dus te maken met zaken als zekerheid, stabiliteit, overleven, wortelen en aarden. Deze chakra voedt lichaam, ziel en geest met levensenergie en garandeert het overleven; daarmee hangen zelfbehoud en het instandhouden van de soort samen. De wortelchakra bepaalt tot op grote hoogte over de mate van energie waarover we beschikken voor het leiden van ons leven. Het is verantwoordelijk voor onze lichamelijke kracht en vitaliteit. Materixc3xable overvloed, een juiste beroepskeuze, een veilig thuis en een stabiele gezinssituatie zijn de zichtbare resultaten van een (energie)vol wortelchakra.

Grofstoffelijk lichaam

De eerste chakra correspondeert met de vaste delen van het lichaam, vooral het beenderstelsel, de dikke darm en het stoffelijke lichaam. Deze chakra levert energie aan de dikke darm, de botten, de benen en de voeten. Het afdalende deel van de dikke darm, de endeldarm en de anus zijn de xe2x80x98werkorganenxe2x80x99 van de eerste chakra. De producten van de aarde die we als voedsel tot ons nemen, worden deels in de dikke darm tot afvalstoffen verwerkt. In de vorm van ontlasting geven we aan de aarde terug wat we eraan hebben genomen. Het kennisorgaan is de neus. Deze chakra reguleert het reuk- en smaakzintuig.

Deze chakra is ook verantwoordelijk voor stress en de relatie met de nieren en dan vooral de bijnieren, die de hormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol produceren. Deze hormonen zijn verantwoordelijk voor de xe2x80x98vechten-of-vluchtenxe2x80x99-reflex. Bij stress worden deze hormonen voortdurend aangemaakt waardoor je niet tot rust kan komen. Veel xe2x80x9cmodernexe2x80x9d ziekten zijn terug te voeren op een verstoorde muladhara.

Deficixc3xabntie

xc2xb7 Ontkoppeling van lichaam

xc2xb7 Veel te licht

xc2xb7 Angstig, bekommerd, rusteloos, niet kunnen stilzitten

xc2xb7 Weinig focus en discipline

xc2xb7 Financixc3xable problemen

xc2xb7 Zwakke grenzen

xc2xb7 Chronisch wanordelijk

Exces

xc2xb7 Veel te zwaar, te veel eten

xc2xb7 Hamsteren, op het materixc3xable gefixeerd, hebzucht

xc2xb7 Traag, lui, moe

xc2xb7 Angst voor verandering, verslaafd aan zekerheid

xc2xb7 Rigide grenzen

Tips

xc2xb7 Opnieuw verbinding maken met het lichaam.

xc2xb7 Doe 1e chakra oefeningen (oefeningen met aandacht voor voeten, benen en bekken).

xc2xb7 Lichamelijke activiteit (aerobics, gewichtheffen, rennen, dansen).

xc2xb7 Bio-energetisch aarden.

xc2xb7 Hatha-yoga.

xc2xb7 Veel aanrakingen, massage.

xc2xb7 Let op de signalen van je lichaam.

xc2xb7 Accepteer fouten.

xc2xb7 Neem tijd voor bezinning.

xc2xb7 Aardende hobbyxe2x80x99s als tuinieren, pottenbakken, koken, recrexc3xabren in de natuur.

xc2xb7 Bezoek de sauna.

xc2xb7 Naar vroegste relatie tot moeder kijken.

xc2xb7 Het recht om er te zijn opeisen.

2. Svadhisthana

De tweede chakra heet ook wel de geslachtschakra of heiligbeenchakra. Het Sanskriet woord Svadhisthana kan worden vertaald als verblijfplaats van hetzelf, bekoorlijkheid of zoet maken. De ligging is op de geslachtsorganen.

In xe2x80x98t kort

Element: water
Zintuig: smaak
Kleur: oranje
Mantra: Van
Endocriene klieren: eierstokken (vrouw), testikels (man)
Hormonen: geslachtshormonen, oestrogeen en progesteron bij de vrouw, testosteron bij de man
Trefwoorden: polariteit mannelijk-vrouwelijk, seksualiteit en relatie, sociale contacten, eerste bewustzijnsvorming, zintuiglijke ervaring en de lichamelijke beleving van vreugde.

Karakterisering

Als centrum van de vrouwelijke energie maakt de tweede chakra voortplanting, geboorte en nieuwe creaties mogelijk. De belangrijkste themaxe2x80x99s van deze chakra zijn: seksualiteit, creativiteit, fantasie, scheppende levensenergie en zinnelijkheid. Het hoofdthema van de tweede chakra is de polariteit van mannelijkheid en vrouwelijkheid die door een derde element kan worden opgeheven, bijvoorbeeld door een relatie of de macht van de liefde die beide polen verbindt en laat versmelten. Het thema is daarbij bewustzijn ten aanzien van de ander in je relatie als de seksuele bewustwording. Het is daarmee mede verantwoordelijk voor de vreugde en leed van de menselijke seksualiteit. In deze chakra staat de ander en sociale contacten en de seksuele drift centraal. Het element water symboliseert beweeglijkheid, flexibiliteit, en houdt verband met de stroom des levens.

Grofstoffelijk lichaam

De hele voorkant van het bekken en de liezen horen bij deze chakra, evenals de polsen, enkels en de bal van de voet. De spieren die bij dit chakra horen hebben een relatie in het lichaam met het heiligbeen, de twee onderste lendenwervels, genitalixc3xabn, tong, geslachtsklieren en alle vloeistoffen van het lichaam. Het element water correspondeert met lichaamsfuncties die met vloeistof verband houden: circulatie, urineafscheiding, seksualiteit en voorplanting.

Deficixc3xabntie

xc2xb7 Rigiditeit van lichaam en gedrag

xc2xb7 Frigiditeit, angst voor seks

xc2xb7 Weinig sociale vaardigheden

xc2xb7 Ontzegging van plezier

xc2xb7 Excessieve grenzen

xc2xb7 Angst om te veranderen

xc2xb7 Gebrek aan verlangen, hartstocht, opwinding

Exces

xc2xb7 Uitspelen van seksualiteit, seksuele verslaving

xc2xb7 Verslaving aan genot

xc2xb7 Buitensporig sterke emoties, door emoties beheerst (hysterie, bipolaire stemmingswisselingen, crisisjunkies)

xc2xb7 Buitensporig gevoelig, emotioneel

xc2xb7 Zwakke grenzen, schendt grenzen van anderen

xc2xb7 Manipulatie door verleiding

xc2xb7 Emotionele afhankelijkheid

xc2xb7 Obsessionele gehechtheid

Tips

xc2xb7 Bewegingstherapie

xc2xb7 Het doen van 2e chakra-oefeningen, waaronder meditatie- en ademhalingsoefeningen

xc2xb7 Emoties vrijlaten of indammen, wat van toepassing is

xc2xb7 Met het innerlijk kind werken

xc2xb7 Bespreek relatieproblemen openhartig en probeer ze op te lossen

xc2xb7 Twaalfstappenprogrammaxe2x80x99s voor verslavingen

xc2xb7 Leuke dingen doen

xc2xb7 Sensorische intelligentie ontwikkelen

xc2xb7 Aan grenzen werken

xc2xb7 Mediteer over eigen mannelijke of vrouwelijke kant

3. Manipura

De derde chakra is de navelchakra of zonnevlechtchakra of de manipura-chakra. Manipura kan worden vertaald als schitterend juweel of met edelstenen gevuld. In de yoga is de Manipura-chakra de belangrijkste plek voor het opslaan van energie, van waaruit de levensenergie, prana, door het lichaam verdeeld wordt.

In xe2x80x98t kort

Element: vuur
Zintuig: gezichtsvermogen
Kleur: geel
Mantra: Ram
Endocriene klier: pancreas
Hormonen: insuline, glucagon
Trefwoorden: polariteit goed- kwaad, ik (ego), wilsvorming, macht, schaduw, de ontdekking van het volle spectrum van gevoelens, reflectie op passie.

Karaktisering en grondstoffelijk lichaam

De locatie is de solar plexus, de zonnevlecht, de epigastrische zenuwknoop. De gewrichten en met name de kniexc3xabn en ellebogen hebben te maken met het derde chakra, Het element vuur zorg voor de spijsvertering en opname van voedsel. Het derde chakra zorgt voor een goede spijsvertering van eten en van de indrukken die je opdoet en het omzetten in levensenergie. Alle inwendige organen zijn aan het derde chakra verbonden. De manipura-chakra is een krachtcentrum. De ligging op de solar plexus representeert het handelen, de wil en de vitaliteit.

De navelchakra staat voor wil, gevoel, macht en identiteit. Deze chakra zorgt er mede voor dat het ego op een gezonde manier kan groeien, waardoor het zich in de wereld goed staande kan houden. Deze chakra heeft te maken met het vermogen om jezelf te leren kennen en je bewust te worden van je persoonlijke interesses. De energie van de navelchakra komt tot uiting in de wens dat te doen wat je zelf wilt en waardoor je je talenten kunt ontwikkelen, maar ook in alles wat met beweging, emoties en levendigheid te maken heeft, kortom in het opdoen van nieuwe ervaringen.

Maar de met het element vuur verbonden Manipura-chakra hangt niet alleen samen met het thema energie en levendigheid, maar ook met bijvoorbeeld medeleven en warmte.

De werkorganen zijn de benen, kniexc3xabn, onderbenen en de voeten. Het gevoelsorgaan zijn de ogen.

Dankzij het licht dat het vuur verspreidt is het mogelijk om te zien. Hierdoor zijn we in staat om letterlijk en figuurlijk onze horizon te vergroten. En om de horizon te kunnen vergroten moeten we gebruik maken van onze voeten en benen.

Deficixc3xabntie

xc2xb7 Weinig energie

xc2xb7 Zwakke wil, makkelijk te manipuleren

xc2xb7 Weinig discipline en vermogen dingen af te maken

xc2xb7 Weinig gevoel van eigenwaarde

xc2xb7 Kil, emotioneel en/of lichamelijk

xc2xb7 Slechte spijsvertering

xc2xb7 Samengevouwen middel

xc2xb7 Aangetrokken tot opwekkende middelen

xc2xb7 Slachtoffermentaliteit, anderen de schuld geven

xc2xb7 Passief

xc2xb7 Onbetrouwbaar

Exces

xc2xb7 Bovenmatig agressief, overheersend, toezicht uitoefend

xc2xb7 Behoefte om gelijk te hebben, het laatste woord te hebben

xc2xb7 Manipulatief, machtshongerig, slinks

xc2xb7 Aangetrokken tot kalmerende middelen

xc2xb7 Woedeaanvallen, gewelddadige uitbarstingen

xc2xb7 Koppigheid

xc2xb7 Sterke ambitie (type-A-persoonlijkheid)

xc2xb7 Prestatiegericht

xc2xb7 Arrogant

xc2xb7 Hyperactief

Tips

xc2xb7 Werk aan je schaduwkanten; wordt je bewust van je eigen donkere kanten.

xc2xb7 Risicoxe2x80x99s nemen

xc2xb7 Aarden en emotioneel contact

xc2xb7 Diepe ontspanning, spanningsbeheersing

xc2xb7 Krachtige lichaamsbeweging (hardlopen, aerobics etc)

xc2xb7 Oosterse vechtkunsten

xc2xb7 Opzitoefeningen

xc2xb7 Mediteer over een brandende kaars of beschouw meditatief een open vuur

xc2xb7 Doe derde chakra oefeningen

xc2xb7 Train je doorzettingsvermogen

xc2xb7 Psychotherapie: ontwikkel egosterkte, laat woede vrijkomen of omvatten, werk aan schaamteproblemen, versterk de wil, moedig autonomie aan.

xc2xb7  

4. Anahata

De vierde chakra is de hartchakra of de Anahata-chakra. Anahata betekent het zich eeuwig vernieuwende. Het hart is van oudsher het symbool van de liefde. De hartchakra vormt het centrum van de mens, deze chakra verbindt de onderste drie chakraxe2x80x99s van de instincten met de bovenste drie chakraxe2x80x99s van het hogere, menselijke bewustzijn.

In xe2x80x99t kort

Element: lucht
Zintuig: tastzin
Werkorgaan: handen
Kleur: groen
Mantra: Yam
Trefwoorden: polariteit, boven-onder (stijgen-dalen), eerste bewustwording van geestelijke vermogens, het principe van geven en nemen, medegevoel, openheid en warmte, levensvreugde, hoger inzicht.
Themaxe2x80x99s: vergeven, zich openen, liefde

Karakterisering en grofstoffelijk lichaam

De locatie van de hartchakra is de plexus cardiacus, het hart. Deze chakra bevordert het functioneren van de longen en het hart door verse zuurstof en levenskracht en pranische energie te verschaffen. De vierde chakra regelt dus de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Via de thymusklier wordt het afweersysteem bexc3xafnvloedt.

De Anahata-chakra is het energetische centrum van de liefde, het medeleven, de menselijkheid en de geborgenheid. Deze chakra zorgt voor een liefdevol en ondersteunend contact met de ander en voert van het ik-bewustzijn naar het wij-bewustzijn. Met behulp van de hartchakra is het mogelijk een relatie met iemand anders aan te gaan zonder door egoxc3xafstische motieven te worden gedreven. Het ontwikkelen van onbaatzuchtige liefde in de zin van christelijke naastenliefde, maar ook in de zin van het boeddhistische medeleven met alle mensen is de belangrijkste opdracht bij het openen van de vierde chakra. Op het niveau van de hartchakra begint de bewustwording van onze geestelijke vermogens. We ontdekken bij onszelf een drang om ons met intellectuele dingen bezig te houden en ons bewuster te worden. De hartchakra is het centrum van inzicht en bewustzijn. In het hart als orgaan van inzicht manifesteert het element lucht zich. Lucht verbindt, zoals de liefde alles verbindt.

Deficixc3xabntie

xc2xb7 Asociaal, teruggetrokken, kil

xc2xb7 Kritisch, veroordelend, onverdraagzaam ten opzichte van zichzelf en anderen

xc2xb7 Eenzaamheid, afzondering

xc2xb7 Depressie

xc2xb7 Angst voor intimiteit, angst voor relaties

xc2xb7 Gebrek aan empathie

xc2xb7 Narcisme

Exces

xc2xb7 Op anderen gericht ten koste van zichzelf

xc2xb7 Zwakke grenzen

xc2xb7 Veeleisend

xc2xb7 Op kleverige manier aanhankelijk

xc2xb7 Jaloezie

xc2xb7 Overdreven opofferend

Tips

xc2xb7 Doe regelmatige vierde chakra-oefeningen.

xc2xb7 Houd van andere mensen, maar zeker van jezelf.

xc2xb7 Doe elke dag iets goeds voor jezelf en anderen.

xc2xb7 Doe regelmatig ademhalings- en meditatie-oefeningen.

xc2xb7 Armoefeningen: uitstrekken, intrekken

xc2xb7 Bezin je in rust op je eigen behoeften; zelfontdekking; houd een dagboek bij.

xc2xb7 Word verliefd of lees romantische boeken.

xc2xb7 Psychotherapie: aannamen over relaties onderzoeken, verdriet uiten, vergeving indien van toepassing, dialoog met innerlijk kind, werken aan gerichtheid op anderen ten koste van zichzelf, zelfacceptatie, integratie animus/anima

5. Vishuddha

De vijfde chakra is de keelchakra of halschakra of vishuddha-chakra. Vi betekent zeer en shudda zuiver. De energie die via de lagere chakraxe2x80x99s opstijgt wordt hier gezuiverd. De keelchakra is gelegen in de plexus cervicalis, de keel. Precies gezegd het kuiltje aan het bovenste einde van het borstbeen, waar deze in het bovenlichaam overgaat.

In xe2x80x99t kort

Element: ether
Zintuig: gehoor
Gevoelsorgaan: de oren
Kleur: lichtblauw
Mantra: Ham
Trefwoorden: Polariteit spreken- horen, communicatie, gehoorzamen, zelfbeheersing
Themaxe2x80x99s: zelfdiscipline en communicatie

Karakterisering en grofstoffelijk lichaam

De vijfde chakra leidt ons naar onze innerlijke waarheid en reguleert onze communicatie. Het bepaalt onze verbale expressie en zingen. De Vishuddha-chakra helpt om het woordbewustzijn te ontwikkelen. Mensen met een goed ontwikkeld keelchakra kunnen goed spreken en winnen gemakkelijk iemands vertrouwen. De vijfde chakra verbindt het hartcentrum met de voorhoofdschakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Deze chakra stemt ze op elkaar af. Deze chakra schept ruimte en overzicht, waardoor de essentie van emotie kan worden ontdekt. Het zuivert de emoties uit de onderste chakraxe2x80x99s richting boven zodat we met onze emoties kunnen omgaan.

De keelchakra is niet alleen de plaats van het spreken en de communicatie, maar ook die van het horen en gehoorzamen. Hier luisteren we heel nauwgezet naar de stem van binnen en buiten, zodat we weten wat er van ons verlangd wordt en vervolgens duidelijk uiten wat we van onze wereld verwachten. De keelchakra regeert dus over de verbale en non-verbale communicatie. Communicatie, scheppingskracht, onthechting, en zuivering zijn belangrijk voorwaarden voor spirituele ontwikkeling. Om bewustzijnsniveau te bereiken is het nodig om stilte en ruimte te crexc3xabren. Dit kan door te luisteren.

Deze chakra heeft een relatie in het lichaam met de eerste vijf nekwervels, stembanden, nek, oren en schildklier. Het proces dat daarbij hoort is spraak maar ook stilte. De Vishuddha-chakra reguleert de schildkier en de keelzenuwvlecht (plexus laryn gealis). Het belangrijkste afscheidingsproduct van de schildklier, te weten thyroxine heeft invloed op de groei en stofwisseling.

Deficixc3xabntie

xc2xb7 Spreekangst

xc2xb7 Een kleine, zwakke stem

xc2xb7 Moeite met het verwoorden van gevoelens

xc2xb7 Introversie, verlegenheid

xc2xb7 Geen muzikaal gehoor

xc2xb7 Slecht ritmegevoel

Exces

xc2xb7 Te veel praten, praten als afweer

xc2xb7 Onvermogen tot luisteren, slecht begrip van geluiden/klanken

xc2xb7 Roddelen

xc2xb7 Dominerende stem, anderen onderbreken

Tips

xc2xb7 Doe regelmatige vijfde chakra-oefeningen.

xc2xb7 Nek en schouders losmaken

xc2xb7 Bevrijding van stem

xc2xb7 Zingen, chanten, chalmen

xc2xb7 Voorlezen en vertel verhalen.

xc2xb7 Breng je gevoelens onder woorden.

xc2xb7 Houd een dagboek bij.

xc2xb7 Automatisch schrijven

xc2xb7 Ongerichte vrije creativiteit

xc2xb7 Oefenen in stil zijn (bij exces)

xc2xb7 Psychotherapie: communicatieve vaardigheden leren, communicatie, leren afmaken, brieven schrijven, communiceren met innerlijk kind, dialogen tussen innerlijke stemmen

6. Ajna

De zesde chakra is de voorhoofdschakra, derde oog, de Ajna-chakra. Ajna staat voor autoriteit, zeggenschap, onbeperkte macht.

De Ajna-chakra is gelegen in de plexus medulae, de zenuwknoop van de pijnappelklier, het punt tussen de wenkbrauwen. De ajna-chakra staat voor intelligentie en inzicht. Intelligentie schenkt een overzicht van de wereld. Inzicht gaat verder. Inzicht is ook paranormale of bovennatuurlijke vermogens.

In xe2x80x99t kort

Zintuig: xe2x80x98zesde zintuigxe2x80x99
Kleur: indigo
Mantra: Om of ksjam
Trefwoorden: zetel van de ziel, intuxc3xaftie, zelfverantwoordelijkheid, heldere waarneming, inzicht, vertrouwen
Thema: wat is mijn levenstaak?

Karakterisering en grofstoffelijk lichaam

De ajna-chakra verzorgt de verbinding met de geestelijke wereld. Deze chakra opent de poorten naar intuxc3xaftieve kennis en verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt zodra het dualistisch waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust komen. In deze hogere werkelijkheid komt het vermogen om telepathisch te communiceren tot ontwikkeling. Wanneer deze chakra goed ontwikkeld is, komt het vaak voor dat men het gevoel heeft te weten wat er gaat gebeuren of dat men intuxc3xaftief andere mensen begrijpt. Een ander aspect van de Ajna-chakra is zelfkennis. Ervaringen met het derde oog worden vaak beschreven als het ervaren van licht, als momenten waarop iemand voor het eerst werkelijk de ogen worden geopend.

Deze chakra heeft een relatie met de hypofyse (hersenaanhangsel). Deze scheidt verschillende hormonen uit, die onder andere de groei, insuline-uitscheiding, melkvorming en lichaamsvloeistoffen reguleren en bijvoorbeeld ook invloed op de bijnierschors en de genitalixc3xabn uitoefenen. Als een soort van metaklier stuurt het de uitscheiding van hormonen door de andere klieren. Zelf wordt de hypofyse weer gestuurd door de hypothalamus, die op de impulsen van de sympathicus (het autonome zenuwstelsel) reageert. De klier is nauw verbonden met het zien en het ontwikkelen van visie. Sommigen beweren dat de hypofyse een ontvangststation is waarmee we op het bovennatuurlijke reageren.

Deficixc3xabntie

xc2xb7 Ongevoeligheid

xc2xb7 Slecht gezichtsvermogen

xc2xb7 Slecht geheugen

xc2xb7 Moeite met het zien van de toekomst of het zich voorstellen van alternatieven

xc2xb7 Gebrek aan fantasie

xc2xb7 Zich geen dromen kunnen herinneren

xc2xb7 Ontkenning (kan niet zien wat er aan de hand is)

xc2xb7 Gemonopolariseerd (xc3xa9xc3xa9n ware, juiste en enige manier)

Exces

xc2xb7 Hallucinaties

xc2xb7 Waanideexc3xabn

xc2xb7 Obsessies

xc2xb7 Concentratieproblemen

xc2xb7 Nachtmerries

Tips:

xc2xb7 Doe regelmatige zesde chakra-oefeningen, met name de meditaties.

xc2xb7 Train je intuxc3xaftie.

xc2xb7 Reageer bij verwarring niet in paniek, maar wacht af en luister naar je innerlijke stem.

xc2xb7 Leer van je fouten.

xc2xb7 Beeldende kunst scheppen

xc2xb7 Visuele stimulatie

xc2xb7 Psychotherapie: kleuren en teken/kunsttherapie, met het geheugen werken, beeld met gevoel verbinden, droomwerk, hypnose, geleide visualisaties, vorige leven/regressietherapie

7. Sahasrara

De zevende chakra is de kroonchakra, schedelchakra, duizendbladige lotus, Sahasrara-chakra. De Sahasrara-chakra zit op de bovenkant van de schedel bij de fontanellen. Hier bevindt zich de bewustzijnstoestand van absolute vrijheid.

In xe2x80x99t kort

Kleur: violet
Mantra: Om
Trefwoorden: universeel bewustzijn, licht, xc3x9cbermensch (godmens)

Karakterisering en grofstoffelijk lichaam

De Sahasrara-chakra hangt samen met spiritualiteit en verlichting. De themaxe2x80x99s van deze chakra hebben altijd te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt.

In de Sahasrara-chakra bereikt men de onsterfelijkheid. Er is in deze toestand geen enkele activiteit van de geest, geen kenner, geen kennis, en iets dat gekend kan worden. Kennis, kenner en dat gekend kan worden vallen samen en worden bevrijd. Samadhi is de zuiverste gelukzaligheid van de volstrekte bewegingloosheid.
De Sahasrara-chakra is niet met enig deel van het zenuwstelsel of bepaalde klieren verbonden. Dit energiestelsel bevindt zich buiten de omtrek van het lichaam boven de kruin van het hoofd. Het enige lichaamsdeel wat hiermee wordt geassocieerd is de epifyse, de pijnappelklier. Ze fungeert als meetinstrument voor licht, als inwendige klok en kalender. Door de secretie van haar hormoon melatonine in de bloedbaan speelt de epifyse een regelende rol in alle lichaamsfuncties. Ze regelt onder meer de voortplanting, de lichamelijke groei en de lichaamstemperatuur; via de laatste bexc3xafnvloedt ze tevens het slaapritme. Verder reguleert de klier de bloeddruk, de motorische activiteiten, het immuunsysteem en onze stemmingen, evenals de groei van tumors.

Deficixc3xabntie

xc2xb7 Spiritueel cynisme

xc2xb7 Leerproblemen

xc2xb7 Starre overtuigingen

xc2xb7 Apathie

xc2xb7 Exces in onderste chakraxe2x80x99s: materialisme, hebzucht, dominantie over anderen

Exces

xc2xb7 Overintellectualisatie

xc2xb7 Spirituele verslaving

xc2xb7 Verwarring

xc2xb7 Dissociatie van het lichaam

Tips

xc2xb7 Mediteer

xc2xb7 Herstellen van verbinding met lichaam en emoties (in geval exces)

xc2xb7 Herstellen van verbinding met de geest (in geval deficixc3xabntie)

xc2xb7 Programma van leren en studeren

xc2xb7 Spirituele discipline

xc2xb7 Visualiseer de toekomst

xc2xb7 Vertoef in de buurt van bevrijde leraren

xc2xb7 Psychotherapie: onderzoek naar de eigen overtuigingen, ontwikkelen van de innerlijke getuige, doelen leren stellen.