Yoga

Yoga komt uit het oude India. Yoga betekent in essentie het in balans brengen van lichaam en geest.  Er zijn verschillende soorten yoga, maar de bekendste vorm in het Westen is de hatha yoga. Dat is de yoga die wordt gedaan door het beoefenen van lichaamsoefeningen (asana’s) en ademoefeningen (pranayama).In mijn lessen doe ik hatha yoga waarbij zowel lichaamshoudingen als ademoefeningen aan bod komen. Een les bestaat meestal uit een korte meditatie, verschillende lichaamshoudingen, een ademoefening en een eindontspanning. Bij alle oefeningen is er aandacht voor de adem en het voelen van de houding. In de lessen wordt een relatie gelegd met mindfullness. Er wordt gebruik gemaakt van oefeningen uit verschillende yogavormen, zoals Iyengar, vinyasasa, Yin en restorative yoga. Het is belangrijk om te voelen wat jouw mogelijkheden zijn. En ook jouw (on)mogelijkheden te accepteren.

Er wordt in de lessen veel aandacht besteed aan het navoelen. Dus hoe voelt je lichaam, adem en geest voor de houding? Hoe voelt je dit tijdens de houding? En hoe voelt het na het doen van de houding?

Het is belangrijk dat de les leuk is en dat je je prettig voelt. Kun je een bepaalde houding niet, dan kijk ik of er een alternatieve houding mogelijk is. Ik heb ervaring met fysieke beperkingen en auto-immuunziekten.

Ik geniet van de lessen en ervaar daarna dat ze me echt goed doen!

Wat is het belang van een goede ademhaling?

De adem en gevoelens zijn nauw verbonden met elkaar. De manier van ademen weerspiegelt de emotionele toestand. Een natuurlijke ademhaling is rustig en ontspannen en bevindt zich in de buik en de flanken. Bij een gespannen ademhaling bevindt de adem zich meer in de borst. Een onregelmatige ademhaling kan zorgen voor stress en pijn met hevige gevoelens. Anderzijds kan je zorgen voor meer ontspanning in het lichaam door je adem bewust te sturen van de borst naar de buik. Dus ontspannen ademen is natuurlijk, traag, gematigd en ritmisch.

Het lichaam heeft een natuurlijke spanning, tonus, genoemd. Zonder tonus kun je niet rechtop blijven staan of zitten. Als je wakker bent is deze tonus waar te nemen, als je slaapt is er minder tonus, zodat het lichaam zich kan herstellen.
Gespannen spieren krijgen te weinig zuurstof en worden pijnlijk. Daarom is een goede ademhaling van belang. Training van gedachten en beheersing van de adem kunnen er tevens voor zorgen dat het mogelijk is om controle te krijgen over de pranastofwisseling in het lichaam.

De prana, de vitale energie of oerenergie die in alle vormen van leven aanwezig is, wordt verdeeld in het lichaam door het autonome zenuwstelsel. Dit autonome systeem staat onder invloed van het denken. Door negatieve emoties kan de pranastroom geblokkeerd raken wat er voor zorgt dat organen in dat gebied te weinig of geen prana krijgen.

Bewust ademen kan veranderingen in het ritme en de diepte van de ademhaling kan veranderingen teweegbrengen in de kwaliteit en de soort van peptiden. Peptiden zijn chemische stoffen die worden afgescheiden door de hersenstam die ondermeer subiele emoties overbrengen. Je kunt dit echter ook beïnvloeden door de adem in te houden of sneller te gaan ademen, waardoor de peptiden sneller oplossen in het cerebrospinale vocht, waardoor de homeostase hersteld wordt, te weten het feedbackmechanisme van het lichaam om zijn evenwicht te vinden en te handhaven.

Achtergrond van yoga

Yoga is afgeleid van de wortel Yuj in het Sanskriet dat betekent verbinding: van de ziel van de goddelijke werkelijkheid bereikt door discipline. Yoga dient om de ongeziene kern (purusa) bloot te leggen. Dat kan alleen door de intentionele processen (vrtti’s)  met hun virtuele componenten te bedwingen, zodat er een kalmte overblijft die men sattva of buddhi noemt.

Aan het begin van de yoga-sutra’s geeft Patanjali, de schrijver van de beroemde yogasoetra’s de volgende definitie van yoga:

Yogas citta vrtti nirodhah’. Yoga is het bedwingen van de intentionele processen van de wil. Andere vertalingen geven aan dat yoga het stopzetten van de wervelingen van de geest is.

Lees meer over Patanjali