Privacyverklaring

Gevoel voor Yoga kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gevoel voor Yoga en omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de website aan Gevoel voor Yoga verstrekt. Gevoel voor Yoga kan de volgende gegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Gevoel voor Yoga gegevens nodig heeft

Gevoel voor Yoga verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Gevoel voor Yoga uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang Gevoel voor Yoga gegevens bewaart:

Gevoel voor Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Gevoel voor Yoga verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Gevoel voor Yoga worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gevoel voor Yoga gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Gevoel voor Yoga maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Gevoel voor Yoga te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gevoel voor Yoga heeft hier geen invloed op.
Gevoel voor Yoga heeft Google geen toestemming gegeven om via Gevoel voor Yoga verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gevoelvooryoga.nl. Gevoel voor Yoga zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Gevoel voor Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gevoel voor Yoga maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gevoel voor Yoga verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Annemarie Dijk -Ebbens op.
Gevoelvooryoga.nl is een website van Annemarie Dijk-Ebbens.

Gevoel voor Yoga is als volgt te bereiken:
Telefoon: 06-11057 779
Contactformulier