Oogsten; inleiding mam 26 oktober 2009

Sluipt door ’n kier ’n gouden straal
die ’t hart zet in ’n wondre schijn?
Of kleurt uw Woord de grauw taal:
in wereld-zee ’n droppel wijn?

Uw appel, ’t voorbeeld, hing het hoogst,
bleef ongeplukt – van rijpheid zwaar,
zwaarder dan heel de appel-oogst:
toen ’t viel – trilde de evenaar.

Leopold 

Ik was vorige week op de Olmenhorst. De Olmenhorst is een landgoed in Lisserbroek. Het staat er vol met appelbomen, die vorige week vol hingen met appelen. Van die grote rode ronde appelen in kleine boompjes, waarvan het boompje bijna omvalt. Je mag zelf appels plukken op de Olmenhorst, dus ik zag veel mensen met grote zakken geplukte appelen naar huis gaan. Het is echt oogsttijd op de Olmenhorst.

Vorige week had ik op mijn werk ook een dag waar we over de oogst hebben gepraat. De oogst die we als cultuurdragers op mijn werk hebben gehad. De oogst voor mij was dat ik veel opener ben geworden richting collegaxe2x80x99s en daardoor een veel beter contact heb. Ook andere mensen hadden zulke mooie oogsten ook door beter contact te hebben, maar ook door te durven zijn wie ze zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om bij je zelf te beginnen om te zorgen dat je het prettig hebt op je werk. Je bent zelf beginpunt. Dat geldt ook voor buiten je werk. Ook daar ben je beginpunt. Niet andere mensen kunnen ervoor zorgen hoe je je voelt, maar dat doe je zelf. Of zoals Toon Hermans dat zegt: De dag is een appelboom, maar je moet zelf de appels plukken.

Verder heb ik afgelopen week op mijn werk ook appels geplukt van bomen die ik al heel lang had laten groeien. Zo heb ik een team begeleidt in hun zoektocht naar samenwerken en weten waar ze aan gaan werken. En ben ik aangenomen als interne coach. Ik mag trots op mijzelf zijn met mijn oogst.

Voor vanavond zat ik te denken wat voor oogst mediteren mij heeft opgeleverd. Ik ben in 2003 begonnen met mediteren, dus ik mediteer al 6 jaar. Ik ben begonnen met mediteren tijdens mijn yoga-opleiding. Ik weet nog dat ik tijdens een retraite in het eerste jaar alleen maar bezig was met goed zitten. Hoe ik om moest gaan met de pijn in mijn rug. Of ik nou op een kussentje, bankje of stoel zat, ik kreeg steeds pijn in mijn rug. Stilte in mijn hoofd kreeg ik pas een beetje toen ik weer thuis was. Pas een jaar later kon ik omgaan met de pijn en het te laten zijn. Misschien was het ook wel zo dat ik beter recht op kon zitten. Ook dat vergt oefening. Andere vruchten vind ik moeilijker om te noemen. Misschien dat ik beter mijn aandacht bij dingen kan houden en beter de dingen zie zoals ze zijn; dat ik makkelijker met mijn aandacht naar mijn adem kan gaan in (moeilijke) situaties en beter kan loslaten.

Andere vruchten kunnen zijn:

De acht factoren van aandacht (fundering van mindfulness en aandachtig leven):

Niet oordelen

Onpartijdig waarnemen, aanleren van een niet-oordelende houding

Geduld

Geduld heeft met wijsheid te maken, dwz begrijpen en aanvaarden dat dingen hun eigen tijd nodig hebben

Ieder moment is een nieuw moment

Leven met een ‘open mind’

Vertrouwen

Ontwikkelen van van vertrouwen in jezelf (eigen intuxc3xaftie, gevoel en gezag) en vanuit eigen verantwoordelijkheid ‘zijn’

Niet streven

Dwz niet (echt) gehecht zijn, ‘flexibel’ naar de realiteit zijn

Acceptatie

Dingen zien zoals ze zijn

Loslaten

Niet vastklampen aan bv gedachten, dingen, gebeurtenissen, oordelen en verlangens

Compassie

Liefdevolle vriendelijkheid met mildheid, empathie, dankbaarheid en genereus zijn

Wat voor vruchten heeft meditatie voor jou opgeleverd?