Metta-meditatie 11 december 2006

Meditatie van de liefdevolle vriendelijkheid

Lieve mensen,

Dit uur zal in het teken staan van metta-meditatie. Metta is het pali-woord voor liefdevolle vriendelijkheid.

Project1

Metta is een zijnstoestand waarin je een liefdevolle aandacht hebt voor alle wezens.

Metta is een gemoedstoestand die wenst dat alle wezens waaronder wijzelf gelukkig zijn.

Het gevolg van metta is dat de geest en het hart verzacht.

Het gevolg is een innerlijke vrede waarin je alles en iedereen in zijn of haar eigen waarde kan laten. Door het uitstralen van innerlijke vrede draag je bij aan de vrede in de wereld. Te beginnen bij jezelf en je omgeving.

De basis van metta ligt in een oude tekst, het Karaniya-Metta-Sutta.

Dit gaat als volgt:

Het Karaniya-Metta-Sutta

Wie op vaardige wijze naar het heil wil streven

om de toestand van vrede te bereiken

die moet kundig, eerlijk en oprecht zijn,

zachtaardig, voorkomend en bescheiden.

Hij is tevreden en matig, niet veeleisend,

vrij van zorgen en sober levend,

kalm van zinnen en verstandig,

niet gulzig, als hij bij families eet.

In zijn gedrag is er niets laags te vinden

waardoor anderen, verstandigen, hem zouden laken.

Mogen alle wezens gelukkig zijn en vredig,

laten ze alle geluk ervaren in hun hart.

Wat voor levende wezens er ook zijn,

beweeglijk of onbeweeglijk, allemaal,

of ze nu lang zijn of groot zijn,

middelmatig, klein of fors,

zichtbaar of onzichtbaar, en

of ze ver weg leven of dichtbij,

al geboren of naar geboorte strevend,

mogen alle wezens gelukkig zijn.

Laat de een de ander niet vernederen,

en niemand minachten, waar dan ook,

laat men elkaar geen leed toewensen

uit boosheid of vijandigheid.

Zoals een moeder haar enige kind

met haar leven wil beschermen,

zo moge men tegenover alle wezens

een onmetelijke geest ontplooien

en liefde tegenover de hele wereld.

Laat men een onmetelijke geest ontplooien

naar omhoog, naar beneden en rondom,

onbeperkt, vrij van haat en vijandschap.

Of men nu staat, loopt, zit of ligt.

laat men nooit verslappen

bij deze instelling moet men blijven

Dit noemt men hier een verheven verwijlen.

Als hij geen opinies koestert,

deugdzaam leeft en inzicht heeft,

begeerte wegleidt van genoegens,

dan gaat hij tot geen moederschoot meer in.

In het komende uur zullen we gezamenlijk metta-meditatie beoefenen. De basis is de wens:

Dat ik vrij mag zijn van lichamelijk en geestelijk lijden.

En dat ik mag leven in gezondheid, vrede, vrijheid en geluk.

Je kunt voor jezelf ook een kortere of een andere zin gebruiken, bijvoorbeeld:

Dat ik vrij mag zijn van lijden en mag leven in vrede en geluk

We beginnen met deze wens voor onszelf te uiten, daarna zullen we het ook voor anderen doen.

Halverwege zullen we een loopmeditatie doen, waarna we gezamenlijk verder gaan met Metta-meditatie. Wil je niet meedoen, doe dan je eigen meditatie.

Metta-meditatie zal er na verloop van tijd voor zorgen dat je zelf en je relaties worden gezuiverd. De Metta-meditatie op liefdevolle aandacht zal verder maken dat je beter slaapt, goede dromen hebt, betere relaties hebt en je liefdevoller voelt. Ook de angst voor de dood zal verdwijnen.

Laten we dan beginnen. Zorg dat je goed rechtop zit en doe je ogen dicht.

Eerste bel 3x

1.       We beginnen met je zelf. Wees bewust van jezelf. Ga met je aandacht naar je innerlijke gevoelens van vrede, kalmte en stilte. Laat dit groeien tot gevoelens van kracht en zelfvertrouwen tot gevoelens van liefde in je hart. Zeg dan tegen jezelf:

Dat ik vrij mag zijn van lichamelijk en geestelijk lijden.

En dat ik mag leven in gezondheid, vrede, vrijheid en geluk.

(3x) (5 min.)

2.       Denk dan aan iemand van wie je veel houdt. Dat kan zijn bijvoorbeeld je partner of je kind. Zie deze persoon voor je alsof hij of zij vlak voor je zit. Denk aan zijn of haar goede eigenschappen. Voel de verbinding met deze persoon. Gebruik dan weer de wens met daarin ingevuld de naam van deze persoon.

Dat (naam van de persoon van wie je veel houdt) vrij mag zijn van lichamelijk en geestelijk lijden.

En dat (naam van de persoon van wie je veel houdt) mag leven in gezondheid, vrede, vrijheid en geluk.

(3x) (5 min)

3.       Denk dan aan een goede vriend of vriendin. Of denk aan iemand die het moeilijk heeft. Iemand die je liefde goed kan gebruiken. Voel de verbinding met deze persoon.

Dat (naam van je vriend of vriendin) vrij mag zijn van lichamelijk en geestelijk lijden.

En dat (naam van je vriend of vriendin) mag leven in gezondheid, vrede, vrijheid en geluk.

(3x) (5 min)

Tweede bel 2x

Loopmeditatie

Derde bel 3x

4.       We gaan terug naar het doen van metta voor jezelf. Wees bewust van jezelf, hoe je zit, de opgestrektheid van je rug, voel hoe je ogen zijn gesloten. Voel hoe je gevoelens van vrede, kalmte en stilte groeien naar kracht en zelfvertrouwen tot vrede in je hart.

Dat ik vrij mag zijn van lichamelijk en geestelijk lijden.

En dat ik mag leven in gezondheid, vrede, vrijheid en geluk.

(3x) (5 min)

5.       Denk dan aan iemand die je niet zo goed kent. Iemand waarvoor je neutrale gevoelens hebt. Iemand die je noch mag, noch niet mag.

Dat (naam van de neutrale persoon) vrij mag zijn van lichamelijk en geestelijk lijden.

En dat (naam van de neutrale persoon) mag leven in gezondheid, vrede, vrijheid en geluk.

(3x) (5 min)

6.       Denk dan aan iemand die je niet mag of waar je moeite mee hebt. Raak niet verstrikt in haatgevoelens, maar denk positief over deze persoon en stuur ook metta naar hem of haar.

Dat (naam van degene die je niet mag) vrij mag zijn van lichamelijk en geestelijk lijden.

En dat (naam van degene die je niet mag) mag leven in gezondheid, vrede, vrijheid en geluk.

(3x) (5 min)

7.       Tot slot, denk aan alle vijf de mensen samen waarvoor je metta hebt gedaan: jezelf, degene van wie je veel houdt, de goede vriend of vriendin, de neutrale persoon en degene die je niet mag. Verruim je gevoelens van liefdevolle vriendelijkheid naar iedereen om je heen, naar degenen hier in de kerk, naar iedereen in je woonplaats, iedereen in Nederland tot iedereen in de wereld. Zend je gevoelens van liefdevolle vriendelijkheid vanuit je hart naar iedereen op deze aarde.

Dat alle mensen vrij mogen zijn van lichamelijk en geestelijk lijden.

En dat alle mensen mogen leven in gezondheid, vrede, vrijheid en geluk.

(3x) (5 min)

Vierde bel 1x

Napraten

Muziek

2 gedachten aan “Metta-meditatie 11 december 2006”

 1. Een erg goed en duidelijk geschreven stuk (ADEM) Hier heb je iets aan.
  Graag plaats ik een link op onze site.
  Met vriendelijke groet
  Anton

 2. O, ja, was nog vergeten,…
  Mensen die problemen hebben door een neus blokkade, adviseer ik om eens NasiVent te proberen.
  Het geeft rust tijdens het slapen zodat je beter uitgerust wakker wordt.
  Anton

Reacties zijn gesloten.