Meditatie en yoga (11 juni)

Zoals jullie wel weten heb ik afgelopen 4 jaar een opleiding gedaan voor yogadocente. Afgelopen zaterdag heb ik mijn scriptie ingeleverd en over twee weken studeer ik echt af door een praktische toets, waarna de diploma-uitreiking volgt.

Ik wil jullie daarom iets vertellen over yoga en waarom yoga eigenlijk ook meditatie is.

Yoga gaat om het stopzetten van de wervelingen van de geest, zoals sommige vertalingen aangeven. Anderen zeggen ook wel het in balans brengen van lichaam en geest. Yoga is al zeer oud en was al aanwezig in India in 2000 tot 1000 jaar voor Christus. Patanjali (onduidelijk is wanneer hij leefde in de 2/3e  eeuw voor Christus of 3/4e eeuw na Christus) heeft een aantal soetraxe2x80x99s geschreven over wat yoga is en in welke 8 stappen de wervelingen kunnen worden stopgezet. De eerste twee stappen hebben te maken met de doxe2x80x99s en de donxe2x80x99ts, dus leefregels wat je niet mag doen (niet doden, niet stelen, waarheid spreken, geen bezit en kuisheid) en wat je juist wel moet doen (schoon, tevreden en ijverig zijn, de Vedaxe2x80x99s (heilige Indiase geschriften) uit je hoofd leren en eerbied voor God). De derde en vierde stappen hebben te maken met het doen van lichaamshoudingen en ademoefeningen. Hiermee maak je je lichaam lenig om goed te kunnen zitten in een meditatiehouding en leer je controle te hebben over je ademhaling. Dit is wat men in het algemeen in het westen voor yoga houdt. Maar daarna komen nog 4 stappen die te maken hebben met meditatie. Je begint met de zintuigen naar binnen te keren, vervolgens richt je je aandacht op 1 plek, daarna handhaaf je dat en tot slot ga je op in het object van de concentratie. Dat is een bewegingsloze wakende toestand van de geest. Waar je een spiegel bent voor de ziel. Je zou dit ook verlichting kunnen noemen.

In deze laatste stap (vele mooie namen als nirodhah of samadhi) besef je wie je werkelijk bent, en dat je niet je lichaam, emoties of je gedachten bent. Dan kan je je werkelijke Zelf (met hoofdletter) zien.

Hoe je dit bereikt is niet met hard werken, maar met liefde. Je hoeft dit niet te zoeken, het is er al. Tijdens de meditatie, maar ook in de dagelijkse dingen, hoef je er alleen maar te zijn; je hoeft iets te DOEN om de verlichting te bereiken. Het is er al in het hier en nu. En niet bij de dingen die je vandaag hebt gedaan of de dingen die je straks nog moet doen als je weer thuis bent. Heb je moeite om te zijn in het hier en nu kan je tijdens de meditatie je concentreren op het rijzen en dalen van je buik. Probeer dat maar eens; leg je handen op je buik en adem in en voel hoe de buik rijst, adem uit en voel hoe de buik daalt; adem in; rijzen; adem uit; dalen; rijzen; dalen; etc.

Om je bewust te worden van je lichaam en je adem wil ik graag met jullie een oefening doen. Deze oefening is om je zelf open te stellen voor de meditatie. Daarnaast leer je je lichaam te voelen en te voelen hoe je ademt.

Kom maar staan, bij voorkeur op blote voeten. Als je niet kan staan, kan je ook blijven zitten.

Ga goed staan met de voeten tegen elkaar aan, zodat de hielen en ook de grote tenen elkaar raken en zet ook de kniexc3xabn tegen elkaar aan (mannen).  Of je zet je voeten op heupbreedte (vrouwen). Let erop dat je voeten recht naar voren zijn gericht. Het gewicht is gelijkmatig over beide voeten verdeeld. Je voelt het contact met de grond. De armen hangen los langs het lichaam. Sluit je ogen.

Ga nu met je aandacht naar binnen en begin je lichaam van beneden naar boven  op te bouwen. Ga met je aandacht naar je voeten, voel hoe ze op de grond staan. Sta je meer op de bal van je voet of meer op de hiel, meer op de binnenkant of de buitenkant? Breng er evenwicht in. Ga nu verder omhoog naar je kniexc3xabn. Let erop, dat ze niet op slot staan, maar toch een bepaalde flexibele stevigheid hebben. Je knieschijf voelt zacht aan en ook de spieren van je bovenbeen. Kantel je bekken naar achteren, je stuitje gaat hierbij richting grond. Trek het onderste gedeelte van je buikwand naar achteren, je buik blijft verder zacht. Span je bekkenbodem licht aan. Maak je rug helemaal recht door je wervels op elkaar te stapelen. Breng je borstbeen iets naar voren, je schouders blijven laag. Maak je nek lang en breng je kin richting borst, je kruin wijst nu naar boven. Let er nu goed op, dat het lichaamsgewicht goed verdeeld is over de beide benen, beide voeten.

Ga met je aandacht naar je buik en laat ook je adem naar je buik gaan. Voel het rijzen en dalen van je buik. Rijzen, dalen, rijzen, dalen, etc. Blijf goed contact maken met de grond, voel de stevige geaardheid in deze houding en laat je energie verder naar beneden zakken. Voel je hele lichaam staan. Blijf een paar minuten geconcentreerd in deze houding staan.

Open dan je armen wijd boven je hoofd op een inademing en op een uitademing breng je armen en handen voor je borst. De armen zijn lang en gestrekt en tussen de handen is een ruimte van ca.

10 cm

. Heb je een hoge bloeddruk breng dan de armen alleen zijwaarts en laat ze niet boven het hart komen.

Adem in en breng de armen weer wijd omhoog. Adem uit en breng je handen naar hart.

Herhaal deze oefening enkele malen op het tempo van je eigen adem, zolang het goed voelt. Als je geen hoge bloeddruk hebt, kan je de adempauze voelen voordat je weer inademt of uitademt.

Eindig met je handen op je hart. Na een paar tellen laat je de handen weer naast het lichaam hangen en voel na. Kijk hoe je je voelt na het doen van deze oefening t.o.v. voor de oefening.

Kom dan zitten en als je gaat zitten houdt dan die openheid uit deze oefening en laat het mediteren gebeurenxe2x80xa6..

2000-1000 v. Chr.

Indusdal-beschaving: sporen van yoga praktijk.

1500-800

Invallen van de Arixc3xabrs in Noord-India.  De Vedaxe2x80x99s en de Brahmanen.

872-772

Parsjva, de 23-ste verlosser van het Jaxc3xafnisme. Eerste Upanishaden.

700-600

Kapila, grondlegger van de Samkhya filosofie.

563-483

De Boeddha Sjakyamoeni (Siddharta Gaoetama)

548-476

Mahavira, grondlegger van het moderne Jaxc3xafnisme.

300

Bhagavadgita, geschreven door Vyasa.

264-227

Keizer Asjoka verbreidt het Boeddhisme door geheel India en Sri-Lanka.

80

Ontstaan van het Pali-Canon van het Theravada-Boeddhisme.

65 n. Chr.

Het Boeddhisme dringt door  tot China

200-300

Nagarjoena, stichter van de Mahayama-school en schrijver van de Prajnaparamitasutra. Yogasutraxe2x80x99s van Patanjali.

200-250

Jaimini stichter van de purva/mimansa-school.

300

De zes filosofische systemen van India: yoga (Patanjali), samkhya (Kapila), vaisjesjika (Gaoetama), nyaya (Kanada), purva-mimamsa (Jaimini), vedanta (Vyasa).

300-400

Asanga en Vasubandhu, stichters van het Tantrisme en de yogacara- stroming.

552

Bodhidarma naar China, stichter van het tsjxe2x80x99an-Boeddhisme (oorsprong van Zen).

637

Hsuan Tsang brengt de yogacara-sutraxe2x80x99s naar China.

646

Sam Bhota brengt de yogacara-sutraxe2x80x99s naar Tibet.

637-713

De zesde patriarch Hoei Neng reorganiseert het tsjxe2x80x99an-Boeddhisme.

686-719

Sjankara, grondlegger van de moderne Vedanta.

747

Padmasambhava, apostel van Bodhidarma, introduceert de Tantrische yoga in Tibet.

1000

Ramanuja, exponent van de bhakti-yoga.

1016-1100

Naropa, guru van Marpa. Atisja hervormt het Tibetaans Boeddhisme

1040-1123

Milarepa. Islamieten roeien het Boeddhisme in India nagenoeg uit.

1191

Eisai sticht de Rinzai-sekte in Japan.

1300

Dogen, stichter van de Sotozen-sekte in Japan.

1300-1400

Nath-Yogixe2x80x99s. Guruknath. Hathayogapradipika; handboek van Hatha-Yoga

1357-1419

Tson Khapa, stichter van de Boeddhistische Gelugpa-sekte in Tibet.

1469-1538

Guru Nanak, stichter van de Sikh-religie. Kabir. Soefi-yoga.

1500-1600

Gherandasamhita en Sjivasamhita; handboeken van Hatha-Yoga.

1615

De Daila Lama gaat heel Tibet regeren.

1830

Ram Mahan Roy brengt yoga en vedanta naar Groot-Brittannixc3xab.

1875

Oprichting van de Theosofische Vereniging in New York.

1836-1886

Ramakrishna geeft aan dat alle religies xc3xa9xc3xa9n zijn.

1893

Vivekenanda brengt yoga en vedanta naar de Verenigde Staten.

1872-1950

Sri Aurobindo, stichter van de Integrale Yoga-beweging.

1879-1950

Ramana Maharshi onderwijst de Vicara-meditatie.

1893-1952

Yogananda verbreidt de yoga en vedanta in de Verenigde Staten