Deelname en rooster

Op de pagina lesrooster staan de lestijden en locaties. Op de pagina corona-maatregelen staan de corona-maatregelen.

Hieronder heb ik mijn cursusvoorwaarden opgenomen. Hierin staat meer over wat je kan verwachten van de yogalessen en wat ik van de cursist verwacht. 

   1. Hatha Yoga is een fysieke yogavariant die voor een groot deel bestaat uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana’s) en ademhalingstechnieken (pranayama). Daarnaast worden er in de lessen ook ontspanningsoefeningen en meditatieoefeningen gegeven. Het algemene doel van de lessen is het op een plezierige wijze bevorderen van de gezondheid en welbevinden. Bij de uitleg van de oefeningen wordt ook informatie over de betekenis en de achtergronden gegeven.
   2. Voor de yogalessen is nodig: kleding waarin je makkelijk kan bewegen; sokken, maar ook schone voeten en eventueel  een trui; neem in verband met de aard van de oefeningen de persoonlijke hygiëne in acht.
   3. Daarboven gelden de hygiene regels uit het Corona-protocol, te weten thuisblijven bij ziekteverschijnselen, handen wassen voor de les, eigen matje en props meenemen en voldoende afstand houden.
   4. Het is voor de groep en de yogadocent belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. Als je afwezig bent, graag tijdig afmelden. Dit kan mondeling, telefonisch of per sms/app (06-11057779) of per e-mail.
   5. Een les die is gemist kan niet worden ingehaald. Als er plek is kan de les op in een andere les in de week worden meegedaan.
   6. Het cursusjaar bestaat uit 4 blokken van 7 lessen. Er zijn geen lessen in de schoolvakanties zoals aangegeven op https://www.schoolvakanties-nederland.nl. Tenzij anders is aangegeven.
   7. Vakanties worden tijdig aangegeven in de les en gemeld via e-mail.
   8. Door inschrijving verbind je je voor een heel blok. Het cursusbedrag dient in één keer te worden betaald. Hiervan kan alleen afgeweken worden als dit van tevoren overeengekomen is. Geen lesgeld is verschuldigd voor die weken dat de cursist op vakantie is op een ander adres dan het huisadres, mits dit van te voren mondeling of schriftelijk is aangegeven.  Er is bij langdurige ziekte of zwangerschap een regeling bespreekbaar. Restitutie van cursusgeld  is niet mogelijk.
   9. Inschrijving geschiedt met een inschrijfformulier. De gevraagde persoonlijke gegevens zijn nodig om de lessen goed voor te bereiden en rekening te kunnen houden met contra-indicaties. Het inschrijfformulier wordt niet digitaal bewaard. Een verzoek om inzage of vernietiging kan worden gericht aan Annemarie Dijk.
   10. Als je niet meer wilt deelnemen aan het volgende blok, dient dit ten minste 2 weken van te voren worden gemeld bij de yogadocent.
   11. Het cursusgeld dient voor de start van het lessenblok te zijn betaald. Wanneer het cursusbedrag niet tijdig is ontvangen of een betalingsachterstand is opgelopen kan de toegang tot de les worden ontzegd.
   12. De tarieven worden voor het begin van ieder cursusjaar bekend gemaakt, zijn opvraagbaar en in te zien op de website www.gevoelvooryoga.nl.
   13. Tijdens de les dienen de aanwijzingen van de yogadocent te worden gevolgd ten aanzien van de intensiteit en de belasting van de oefeningen.
   14. De lessen worden op eigen risico gevolgd. Tijdens de les wordt er steeds op gewezen dat geen enkele oefening onplezierig mag zijn of pijn mag doen. Als je onder medische behandeling bent, pleeg dan overleg met de behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor mensen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
   15. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de yogadocent voor aanvang van de les te worden geïnformeerd. Dit kan ook telefonisch via 06-11057779.
   16. Bij zwangerschap vindt overleg plaats of de lessen gewoon gevolgd kunnen worden of dat het nodig is om (tijdelijk) over te stappen naar een zwangerschapsyoga.
   17. De mobiele telefoon dient “uit” te staan tijdens de les.
   18. De yogadocent is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen. Persoonlijke eigendommen worden niet in bewaring genomen. Het advies is om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de les.
   19. De yogadocent is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de Beroepscode van de VYN naleven.
   20. Bij klachten wordt gepoogd om dit samen op te lossen. Lukt dit niet zal de yogadocent je wijzen op de klachtenregeling van VYN.
   21. De klachtenregeling en andere informatie over de VYN is te vinden op www.vyn.nl.

Lesrooster 2020-2021 Locatie Inner Balance

Data yoga binnenInner Balance maandag 19.45
121-09-2020
228-9-2020
35-10-2020
Herfstvakantie
419-10-2020
526-10-2020
62-11-2020
79-11-2020
816-11-2020
923-11-2020
1030-11-2020
117-12-2020
1214-12-2020
kerstvakantie
Kerstvakantie
134-1-2021
1411-1-2021
1518-1-2021
1625-1-2021
171-2-2021
188-2-2021
1915-2-2021
voorjaarsvakantie
201-3-2021
218-3-2021
2215-3-2021
2422-3-2021
2529-3-2021
Tweede Paasdag
2612-4-2021
2719-4-2021
2826-4-2021
Meivakantie en daarna buitenlessen

Lesrooster 2020-2021 Locatie Amazone

Data yoga binnenAmazone woensdag 19.00 en 20.30 
123-9-2020
230-9-2020
37-10-2020
Herfstvakantie
421-10-2020
528-10-2020
64-11-2020
711-11-2020
818-11-2020
925-11-2020
102-12-2020
119-12-2020
1216-12-2020
kerstvakantie
kerstvakantie
136-1-2021
1413-1-2021
1520-1-2021
1627-1-2021
173-2-2021
1810-2-2021
1917-2-2021
voorjaarsvakantie
203-3-2021
2110-3-2021
Verkiezingen
2224-3-2021
2331-3-2021
247-4-2021
2514-4-2021
2621-4-2021
2728-4-2021
Meivakantie en daarna buitenlessen