Les 28 november 2009

1.

Welkom en uitleg chakraxe2x80x99s en 6e en 7e chakra

5

Meditatie met purnadam

Meditatie

15

2.

Liggen en globaal voelen

Ontspanning

30

3.

Nadi shodana

Pranayama

40

4.

Tadasana

Staande houding

45

5.

Boom

Staande balanshouding

50

6.

Trikonasana

Staande houding

55

7.

Wijdbeens staan met armen achter de rug

Staande houding met polariserende werking

60

8.

Parsvotanasana

Staande houding

65

9

De danser

Staande balanshouding

70

10.

Patschimotanasana

Vooroverbuiging

75

11.

Ardha matsyendrasana

Torsie

80

12.

Brug

Achteroverbuiging

100

13.

Cobra

Achteroverbuiging

85

14

Sirsasana kopstand

Omgekeerde houding

90

Mohammedaanse houding

Uitrusten

95

14.

6e chakra ademhaling op muziek met bhastrika ademhaling met visualisatie van opgaande energie op inademing en neergaande energie op uitademing.

Pranayama

115

15

Savasana op de muziek van het 7e chakra

Ontspanning

145

16.

Korte meditatie met arati en tekst over het Zelf

Meditatie

150

2.

Purnamada purnamidam

Purnat purnamudacyate

Purnasya purnamadaya

Purnamevavasisyate

Om shanti shanti, shanty

Dat is volmaakt, dit is volmaakt

Volmaakt komt van volmaakt

Neem van volmaakt volmaakt

Volmaakt blijf volmaakt

Om, vrede, vrede ,vrede

Het Zelf is xc3x89xc3xa9n

Onbeweeglijk, beweegt Het zich sneller dan de gedacht.

De zintuigen achterhalen Het Niet, want het Zelf snelt steeds voor hen uit.

Niet bewegend, ontvliedt Het zijn achtervolgers.

Uit het Zelf komt de adem, die het leven van alle dingen is.

Het Zelf is overal, zonder lichaam, zonder vorm, heel, zuiver, wijs, alles weten, ver schijnend, zelfstandig, boven alles verheven; en in de eeuwige tijdloop wijst het iedere periode zijn eigen taak aan.

Globaal gewaarzijn

Ga liggen op de grond, maak jezelf het gemakkelijk. Doe je bril af als je die nog op hebt.

Wrijf de handen eerst kracht tegen elkaar totdat ze warm zijn en leg de handpalmen ontspannen over de ogen. Leg na enige tijd de handen weer naast je neer met je handpalmen naar de hemel gericht.

Als je je concentreert op het gevoel van de ogen, kun je gaan ervaren dat het ene oog anders voelt dan het andere oog. Het ene oog kan groter voelen of minder scherp of meer naar voren staan, etc. Laat dit verschil echt bestaan zodat het een heldere beleving wordt. Plaats dan op een kleine afstand de handpalmen voor de ogen. Voel hoe je de handen zo kunt bewegen, bijv. de een wat dichterbij en de ander wat verderaf, dat de handen een helende invloed hebben op het verschil in beleving van de ogen. Voel hoe je daar ook innerlijk een bijdrage aan kunt leveren. Geniet van het evenwicht dat ontstaat en voel de verstillende doorwerking ervan in je denken.

Plaats de armen weer langs je lichaam.

Plaats dan de aandacht in het linkeroog. Een stille open aandacht. Laat je aandachtsveld verruimen, zodanig dat ook het gebied rond het oog voelbaar wordt. En de hele linkerkant van het hoofd. Voel ook de linkerkant van de hals en de nek. Voel de linkerschouder, -arm en xe2x80″hand. Voel de hele linkerhelft van de borst en de buik. En voel ook het linkerbeen en de linkervoet.

Voel dan globaal het hele linker lichaamshelft: als een gebied dat er is, als een bewustzijnsruimte. Dit veld lijkt zich door de adem nog enigszins naar links te verruimen. Je bewustzijn lijkt deze ruimte te verlichten. Voel tenslotte de linkerhand. Het is alsof het gevoel van deze hand uitdrukking geeft aan het gevoel van de hele linkerhelft van het lichaam.

Herhaal hetzelfde aan de rechterkant:

Plaats dan de aandacht in het rechteroog. Een stille open aandacht. Laat je aandachtsveld verruimen, zodanig dat ook het gebied rond het oog voelbaar wordt. En de hele rechterkant van het hoofd. Voel ook de rechterkant van de hals en de nek. Voel de rechterschouder, -arm en xe2x80″hand. Voel de hele rechterhelft van de borst en de buik. En voel ook het rechterbeen en de rechtervoet.

Voel dan globaal het hele rechter lichaamshelft: als een gebied dat er is, als een bewustzijnsruimte. Dit veld lijkt zich door de adem nog enigszins naar rechts te verruimen. Je bewustzijn lijkt deze ruimte te verlichten. Voel tenslotte de rechterhand. Het is alsof het gevoel van deze hand uitdrukking geeft aan het gevoel van de hele rechterhelft van het lichaam.

Voel nu beide zijden tegelijkertijd maar onderscheiden van elkaar. Laat de verschillen bestaan. Voel deze verschillen bij uitstek uitgedrukt in de beide handen. Voel welke wending het vraagt in jezelf, om in de beide handen evenwicht te laten ontstaan. Laat dit doorwerken in het geheel. Deze ervaring van heel-zijn is globaal gewaarzijn. Verstil in deze ervaring

Wat doet deze houding?

xc2xb7         Afstemmen op bewustzijn zuivert je energie.

xc2xb7         De verschillende krachten in het lichaam komen in harmonie.

xc2xb7         Vanuit bewustzijn van je ware aard ken je van binnenuit intuxc3xaftief de neiging van de energie waardoor het geheel zich Zelf vindt.