Les 11 mei 2011

1.

Volledige ademhaling

Ademoefening

10

2.

Kleine boog en zwaaien met armen

Staande houding

15

3

Halve kaars en vis

Omgekeerde houding en achteroverbuiging

20

4.

Snelle en de gewone Krokodil

Torsie

25

5.

Patschomatanasana

Vooroverbuiging

30

6.

Cobra/sprinkhaan

Achteroverbuiging

35

7.

Sphinx

Achteroverbuiging

45

8.

Brug

Achteroverbuiging

50

9.

Ardha matsyendrasana

Torsie

55

10.

Hond

Omgekeerde houding

60

11.

Savasana

Ontspanning

75