Hooggevoeligheid en stress

Als je hooggevoelig bent, kun je ook te maken krijgen met stress. Je bent vatbaarder voor wat er om je heen gebeurt en daardoor heb je meer ‘prikkels’ te verwerken. Via onderstaand verhaal probeer ik uit te leggen hoe dat zit.

Wat is hooggevoeligheid?

Een ander woord voor hooggevoelig is hoog sensitieve personen (hsp). De term komt uit het Engels, van “High sensitive persons”. In het Nederlands wordt ook het woord hooggevoeligen gebruikt.

Kwaliteiten

Iemand die hooggevoelig is heeft speciale antennes om subtiele signalen en prikkels uit de omgeving te registeren. Dat betekent dat je:

  • meer en intenser waarneemt dan andere mensen,
  • gevaren eerder kan signaleren,
  • eerder voelt dat er iets niet klopt of
  • sneller weet waar iemand behoefte aan heeft.

Je kunt een sterke intuïtie hebben. Je ziet eerder problemen en risico’s en je kunt sneller verbanden leggen. Je kijkt meer naar het grotere geheel, denkt goed na voordat je tot actie overgaat. Er is geen sprake van impulsief gedrag.

De schaduwzijde van deze gave is dat je als hooggevoelige sneller van slag raakt van alle prikkels om je heen.

Je kunt daardoor sneller nerveus en geïrriteerd zijn, makkelijker schrikken, niet van grote veranderingen houden, sneller van je stuk gebracht zijn  en meer piekeren.

Door veel prikkels kan het zenuwstelsel overvoerd raken. Er is rust en tijd nodig om te herstellen. Dit gebeurt echter niet altijd in de praktijk. Veel hooggevoeligen proberen de wereld bij te houden en zorgen onvoldoende voor zichzelf. Men probeert deze eigenschap te verbergen voor de omgeving, bewust of onbewust, omdat niet iedereen weet dat hij of zij hooggevoelig is. Begrip uit de omgeving is er vaak niet. Dat betekent dat hooggevoeligen zich snel voorbij kunnen lopen en vatbaarder zijn voor stress met alle negatieve gevolgen van dien. Het betekent ook dat zij sneller een negatief zelfbeeld kunnen ontwikkelen, omdat zij “anders” zijn.

Via de onderliggende pagina’s leg ik meer uit over stress.

Voor meer informatie over hooggevoeligheid: