De kwaliteit ‘niet oordelen’

Hoe oordeel je over jezelf en anderen? Een oud Chinees verhaal over de kwaliteit Niet oordelen gaat als volgt.

Er woonde in het noorden van China eens een wijze en welvarende boer. Hij werd geroemd door al zijn buren vanwege de manier waarop hij leefde en waarop hij zijn werk deed. Op een dag na een hevige onweersbui liep hij zijn land op en zag dat zijn beste paard, een schitterende hengst, uit angst voor het onweer was uitgebroken. Het dier was negens te vinden. De buren van de boer hoorden van het verlies en kwamen die avond hun medeleven betuigen. Wat een pech. Zeiden ze. Ze stonden heel verbaasd toen de boer zei: “ach wat is pech en wat is geluk?” De volgende dag kwam de hengst terug en en bracht een hele kudde wilde paarden met zich mee, allemaal sterke en snelle dieren. De buren kwamen weer kijken en zeiden: “dat is boffen”. Waarop de boer weer antwoordde: ” wat is geluk en wat is pech?” Een paarden later reed de enige zoon van de ober op een van de wilde paarden. De merrie werp hem achter uit het zadel en toen hij op de grond viel brak hij zijn been. De vriendelijke buren kwamen de jongeman opzoeken en zeiden tegen de vader: “wat een pech”. En voor de derde keer antwoordde de boer: “ach wie weet wat pech is en wat geluk is?”. Later die week trok het leger door het dorp en vertelde de dorpelingen dat er aan de grens oorlog was uitgebroken. Ze dwongen alle jongemannen uit het dorp dienst te nemen in het leger. Maar omdat de zoon van de boer zijn been had gebroken, had het leger geen belangstelling voor hem. En weer kwamen de buren en zeiden: “wat een geluk!”. maar de boer antwoordde: “ach wat is geluk en wat is pech?”

Hoe doe jij dat? Kan je leven zonder oordelen?

Thema mindful yoga

Week 2 adem is leven

1.  meditatie Check in: met aandacht naar je lichaam en adem buikademhaling: volledige buikademhaling. 10
2 Restorative yoga Torsie met bolster links en rechts 20
3 Tibetaanse yoga De eerste vijf oefeningen uit de serie 35
4 Kat  Kat met rug bol en hol op de adem. Kat met inademing op handen en knieën staan en op een uitademing billen naar de voeten en adem vasthouden. Herhaal. 40
5 Janu sirsasana Adem in armen omhoog. Adem uit met een om-klank en kom naar beneden. Herhaal 8x maal. Laatste keer  4 ademhalingen. 45
6 Vlinder Vlinderhouding op de yinwijze 50
7 Brug Dynamisch met armen naar achteren bewegen en weer terug 55
8 Viparita karani Met bolster 60
9 Savasana Bodyscan met aandacht voor de adem 75