De kwaliteit ‘niet oordelen’

Hoe oordeel je over jezelf en anderen? Een oud Chinees verhaal over de kwaliteit Niet oordelen gaat als volgt.

Er woonde in het noorden van China eens een wijze en welvarende boer. Hij werd geroemd door al zijn buren vanwege de manier waarop hij leefde en waarop hij zijn werk deed. Op een dag na een hevige onweersbui liep hij zijn land op en zag dat zijn beste paard, een schitterende hengst, uit angst voor het onweer was uitgebroken. Het dier was negens te vinden. De buren van de boer hoorden van het verlies en kwamen die avond hun medeleven betuigen. Wat een pech. Zeiden ze. Ze stonden heel verbaasd toen de boer zei: “ach wat is pech en wat is geluk?” De volgende dag kwam de hengst terug en en bracht een hele kudde wilde paarden met zich mee, allemaal sterke en snelle dieren. De buren kwamen weer kijken en zeiden: “dat is boffen”. Waarop de boer weer antwoordde: ” wat is geluk en wat is pech?” Een paarden later reed de enige zoon van de ober op een van de wilde paarden. De merrie werp hem achter uit het zadel en toen hij op de grond viel brak hij zijn been. De vriendelijke buren kwamen de jongeman opzoeken en zeiden tegen de vader: “wat een pech”. En voor de derde keer antwoordde de boer: “ach wie weet wat pech is en wat geluk is?”. Later die week trok het leger door het dorp en vertelde de dorpelingen dat er aan de grens oorlog was uitgebroken. Ze dwongen alle jongemannen uit het dorp dienst te nemen in het leger. Maar omdat de zoon van de boer zijn been had gebroken, had het leger geen belangstelling voor hem. En weer kwamen de buren en zeiden: “wat een geluk!”. maar de boer antwoordde: “ach wat is geluk en wat is pech?”

Hoe doe jij dat? Kan je leven zonder oordelen?

Thema mindful yoga

Week 2 adem is leven

1.  meditatie Check in: met aandacht naar je lichaam en adem buikademhaling: volledige buikademhaling. 10
2 Restorative yoga Torsie met bolster links en rechts 20
3 Tibetaanse yoga De eerste vijf oefeningen uit de serie 35
4 Kat  Kat met rug bol en hol op de adem. Kat met inademing op handen en knieën staan en op een uitademing billen naar de voeten en adem vasthouden. Herhaal. 40
5 Janu sirsasana Adem in armen omhoog. Adem uit met een om-klank en kom naar beneden. Herhaal 8x maal. Laatste keer  4 ademhalingen. 45
6 Vlinder Vlinderhouding op de yinwijze 50
7 Brug Dynamisch met armen naar achteren bewegen en weer terug 55
8 Viparita karani Met bolster 60
9 Savasana Bodyscan met aandacht voor de adem 75

Met aandacht in alles zijn

Een man trad uit de menigte naar voren en sprak tot Zenmeester Ikkuy: ‘Meester, wilt U voor mij opschrijven wat de hoogste, de meest verheven wijsheid is?’ Ikkyu nam meteen zijn penseel en schreef in sierlijke letters: Aandacht.

‘Is dat alles?’ vroeg de man. ‘Zou U er misschien iets aan willen toevoegen?’ Ikkyu nam zijn penseel en schreef het woord twee maal: Aandacht, Aandacht.

De man sprak nu enigszins geïrriteerd: ‘Ik kan maar weinig wijsheid ontdekken in wat U zojuist schreef’. Toen schreef Ikkyu hetzelfde woord die maal: Aandacht, Aandacht, Aandacht.

Vertwijfeld riep de man toen uit: ‘Maar wat betekent het woord aandacht dan eigenlijk?’ Ikkyu antwoordde vriendelijk: ‘ Aandacht betekent aandacht’.

Aandacht

meditatie

Yogales 20 november 2019

Thema mindful yoga

Week 1: met aandacht in alles aanwezig zijn

1. meditatieZtten en met aandacht naar binnen. Neem je hele lichaam in de aandacht en merk op hoe het is met je lichaam. Of je iets voelt, opmerkt? Prettig? Onprettig? Je hoeft er niks mee, kijk maar gewoon. En hoe is het met je gedachtes? Zijn ze druk of rustig? En hoe zit je hier? Waar heb je veel zin in, waar zie je tegenop?10
2TadasanaAarden. Ga stevig staan. Ontspan je billen, laat je buik los, armen los, hoofd lichtjes gebogen, kaak los, gezicht ontspannen. Adem gewoon zoals je ademt. Kun je je adem opmerken en volgen? Tot waar komt hij? Kun je je adem voelen in de buik? Richt je aandacht op je voeten en voel hoezo op de grond staan. Rol ze een beetje naar links, rechts en naar voren en naar achteren. Stel je voor dat je in het zand staat en dat je een hele voet afdruk moet maken. Tot je ieder spiertje voelt.Ga op je tenen staan, hou het vast en laat je dan vallen op je knieen. Doe dat een paar keer.Ga op je benen staan. En rek je lichaam langzaam uit. Je brengt je armen langzaam de lucht in en strekt door tot achter je hoofd zodat je rug hol komt en je buik zich uitstrekt. Je blijft doorademen door de spanning heen. Als je weer in de basishouding staat, neem de tijd om te voelen wat anders is.Dan laat je langzaam je bovenlichaam langzaam naar voren zakken. Knieën iets gebogen. Tot je handen bijna de grond raken. Hoofd laat je hangen. Zwaar. Het kan zijn dat de benen gaan trillen. Laat iedere trilling die ontstaat gewoon toe. Je adem naar jebuik. Als je inademt zak je iets meer door de knieën en zakken je billen. Bij het uitademen rek je benen iets. Laat joekel wat open, geluid mag meekomen. Blijf een paar minuten staan, kom dan langzaam weer omhoog en voel wat er anders is in je lichaam, je adem, je huid, je gevoelens je gedachten. 20
3Lopen met de ogen dichtRicht je aandacht op je benen en voeten. Hou je ogen gesloten. Zet dan een voet op ongeveer een stap breedte voor je uit. Breng je hele gewicht op je voet en dat been en zak zover door de knie dat geheet net kan houden, maar dat hetzwaar is. Zo blijf je een poosje staan en voelen wat er gebeurt. Tot je het echt niet meer uithoudt. Dan breng je heel voorzicht je knie weer wat omhoog, en zet je aandacht je andere voet vooruit. En doe je hetzelfde met die voet tot je niet meer kan. Dan ga je door maar je maakt de stap telkens iets lichter, iets minder diep. En zo ga je langzaam aan over in het zetten van de ene stap voor de ander met je ogen dicht. Wees je bewust van iedere beweging die je lichaam maakt, iedere fysieke sensatie en hoe je adem in en uit gaat.30
4Losmaakoefeningen schouders: Ga staan. Vouw de handen. Adem in breng armen omhoog en adem uit naar beneden. Tijdens uitademen buikwand krachtig intrekken.Zijwaarts: armen omhoog; adem in en buig naar links; adem uit buig naar rechts 7x daarna andersomHeupen: handen gevouwen achter hoofd: adem in draai heup naar links; adem uit draai naar rechts35
5Janu sirsasanaMet de benen wijd40
6BrugDynamisch en statisch45
7Viparita karaniMet een kussen onder billen50
8VisEenvoudige versie met benen lang55
9SavasanaBodyscan75